داستان های کوتاه و مقاله های تخیلی

نوشتن مقاله

فولکر خراسانی

درخت توت لیلی در هوایه

سر انگشت لیلی در حنایه

هلا مردن نمیدانن بدانن

که کار مو و لیلی با خدایه

+ نوشته شده در  91/06/01ساعت 13  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

سلامت می کنم ای نور دیده

سللامم از دل و از جان رسیده

در آن ساعت که کاغذ می نوشتم

هزاران  اشک بر کاغذ چکیده  

+ نوشته شده در  91/05/27ساعت 7  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

حنا خانم که میگوین همین نَه

چراغ  آسمون شمع  زمین نَه

الا  مردم نمی دانن  بدانن

حنا جان مشعل روی زمین نَه

نمی دانن بدانن = اگر نمیدانید بدانید

میگوین = می گویند

+ نوشته شده در  91/05/25ساعت 8  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

نویسم بر در و دیوار خانه

بمانه از من مسکین نشانه

اگر پرسن که معشوقت کجایه

بگو بگریخته ازننگ زمانه  

+ نوشته شده در  91/05/23ساعت 11  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

تو که رفتی غمت از سر بگیرُم

سراغت از کدوم کافر بگیرُم

تو که رفتی زدی آتیش به جونُم

زدی آتیش که تا کی در بگیرُم

+ نوشته شده در  91/05/22ساعت 7  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

دو چشمانت به چشم میش مُنه

خم ابروت به ماه شیش  مُنه

اگر بوسه دهی از خال رویت

بشربت خنه ی ترشیز مُنه

 

+ نوشته شده در  91/05/20ساعت 14  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

عرقچین سرت دادی به فراش

نمی دانم تو ترکی یا قزلباش

اگر ترکی به ترکستان خود رو

قزلباشی بیا مهمان ما باش

+ نوشته شده در  91/05/19ساعت 9  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی


دو زلفای سیه را باز کردی
که را دیدی که بر مو ناز کردی
که را دیدی که از مو بهتری بود
کلاغ دیدی که بر باز ناز کردی
+ نوشته شده در  91/05/14ساعت 15  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

سرم در کوچه ی آهنگرُنه

دلمُ بالای هر دو خواهرُنه

بدل گفتم که  خوردُ را بگیرمُ

بزرگی خوش قد و شیرین زبُونه 

خوردو = کوچکی

+ نوشته شده در  91/05/14ساعت 8  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

چنو که میروی لنگر  نداری

مگر عشق موره بر سر نداری

مو که عشق تره بر دیده دارم

ز عشقت مُرده ایم باور نداری 

چنو =چنانکه

+ نوشته شده در  91/05/13ساعت 12  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

الا باد صبای صبح و شب گیر 

سلام  از مو ببر بر مادر پیر

بگو خردوت سلامت میرسانه

حلالم کن که شبها داده ای شیر

خردوت = بچه ات


+ نوشته شده در  91/05/12ساعت 20  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

نگارا از غمت یاغی شدُم مو 

برفتُم بلبل باغی شدم  مو 

برفتُم دره و کوهی گرفتُم

سپاه خان ایماقی شدُم مو

+ نوشته شده در  91/05/12ساعت 9  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

مخور غصه که رنگت ضایه میشه

گل خوشبو به تو همسایه میشه

مخور غصه منال اقذر شو و روز

چرا که هر دو تای ما ذله میشه

منال : ناله نکن

ضایه : ضایع

اقذر : این قدر

شو : شب

----------------------------------------------------------------------------------------


+ نوشته شده در  91/05/11ساعت 15  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

سیه چشمی که در ملّه ی شما یه

به کس بوسی نده که مال  مایه

به کس بوسی نده با کس نخنده 

که او از خوردگیش نُمزده  مایه 

خوردگیش =از کوچکی

ملّه =محله 

............................................................

تو سیب سورخی و نارنج دستی 

به قربونت شوم هر جا که هستی 

نه خود آئی نه کاغذ می فرستی 

گمونم پادشاهی تخ نشستی

تخ = تخت

+ نوشته شده در  91/05/10ساعت 11  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

خیابون نای مشد داره غباری

دلُم اینجا نمی گیره  قراری 

برُم در شهر خود خنِه بسازم

که  بیگانه  ندارِه ذ اعتباری 

...........................................................

مشد = مشهد

اگر باشی ز حال مو خبر دار 

دل سختت بسوزه بر من زار 

اگر خاک دو عالم را ببیزی 

نه بینی مثل من یار وفادار 

.........

+ نوشته شده در  91/05/10ساعت 10  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

نخوردم نار بر جانم بلا شد 

نکردم کار بر من افترا شد 

نچیدُم میوه باغ کسی را 

که بدنامی مو در کوچه ها شد

............................................................................

بقربون خط  ارخالق تو

خد دونه که نیستم لایق تو

خدا میدونه و  مولای موجود

جگر  میسوزه و دل می کنه دود

ارخالق =لباس نیم تنه ای که قبلا در ایرا ن می پوشیدند

+ نوشته شده در  91/05/09ساعت 9  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

به قربون حنای پوشت دستت

تو قلیو چاق مکُ می سوزه دستت

تو قلیو چاق مکُ بر مو حرومه

که نامحرم نبینه ساق دستت

پوشت : پشت

مکُ : مکن

---------------------------------------------------

الا دختر شوم قربون بختت

جریک بازی کنم در پای تختت

اگه چرخ و فلک با مو بسازه

به شادی واکنم نار از درختت

جریک بازی : دلقک بازی یا ادا درآوردن برای خنده کسی

مو : من


+ نوشته شده در  91/05/07ساعت 19  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

کجک های سیاهُ لول مستت

تو قلیو چاق مکُ می سوزه دستت

تو قلیو چاق مکُ بر مو حرامه

خودُم چاق می کنم میدُم بدستت 

کجک = زلف و موی پیچیده وحلقه حلقه

لول =  با نشاط 

مکُ =مکن

مو =من

-----------------------------------------------------------------------------

عرق چین بر سرت گیوه به پایت

به هر جا رفته ای جونُم فدایت 

به هر جا رفته ای زودی بیائی 

سیه چشمی نشسته در بفایت 

زودی =زود

بفایت =در وفای تو


+ نوشته شده در  91/05/07ساعت 7  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

کجا رفتی نگار ترمه پوشُم

کجا رفتی کلیِی عقل و هوشُم

کجا رفتی که یاد از مو نکردی

صدای تو نمی آیِ به گوشُم

کلیی = کلید

نمی آیِ = نمی آید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر بارش بباره تر نمی شُم

طلای بی غشُم بی خر نمی شُم

طلای بی غشُم در دست زرگر

اگر ماهرخ بسازه گم نمی شُم

بی خر = بی خریدار

گم نمی شُم = هیچ موقع از یاد نمی روم

+ نوشته شده در  91/05/06ساعت 5  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

غریبی را قناعت کرده یم مو

چطو ترک ولایت کرده یم مو

هلا مردم نمیدانن بدانن

که آقام را زیارت کرده یم مو

هلا : ای


دمون باغ باغبونی کنم مو

به چوب نار چوپونی کنم مو

بگیرم برّه ی زرد جلو را

به پیش یار قربونی کنم مو

د مون : در میان


 

+ نوشته شده در  91/05/04ساعت 16  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکولر خراسانی

صدا کردی به قربون صدایت                                  بِبُرُم چادری تا پوشت پایت

بِبُرُم چادری کوتاه نباشه                                      که نامحرم نبینه ساق پایت

پوشت = پشت

                 ---------------------------------------------------------------

دو چش دارم یکی در زیر پایت                                 چه می خواهی بیارم از برایت

همی خونی که در دل کرده ای یار                            همی گرده حنای دست و پایت

گرده = می گردد

چش = چشم

                ------------------------------------------------------------------

فلک داد و فلک داد و فلک داد                                   فلک از خُوردگی غم را بمو داد

موره بردن به مکتبخانه یار                                          معلم آمدو درس غمم داد

خُوردگی = بچگی

                  -----------------------------------------------------------------

لب بوم آمدی ای سرو آزاد                                        کنار چادرت را می زنه باد

بر روی تو ره هیچکس ندیده                                        بجز او مادری که شیر میداد

                -------------------------------------------------------------------

درازی دو زلفانت مرا کوشت                                         سیاهی دو چشمانت مرا کوشت

همی وعده دهی امروز و فردا                                همی امروز و فردایت مرا کوشت

کوشت = کشت

                 ----------------------------------------------------------------

به قربون گلوی پر یراقت                                                بیا بنشی که مردُم در فراغت

اگر روزی تو را صد بار بینم                                               زِ مرغای هوا گیرُم سراغت

بنشی = بنشین

مُردُم = از بین رفتم

               -------------------------------------------------------------------

زنم چهچه بگردم دور باغت                                               زنم زانو نشینم در اتاقت

زنم زانو به زانوی بزرگان                                                    ببوسم حلقه ی دور لبانت

               + نوشته شده در  91/04/23ساعت 4  توسط اعظمی  | 

خواندن مقالات و داستان های کوتاه به انگلیسس و فارسی

+ نوشته شده در  90/11/01ساعت 10  توسط اعظمی  | 

Tittle 3 Books

The Readers are requested to write their criticisms and guidance to will be answered it .  I appreciate everyone guiding me

 In “Marriage in Space” an astronaut lands on the moon and is immediately beckoned by Helen, the love he has been searching for all his life on earth.In “Faith Power” Rebecca is trapped in a coma after a brutal car accident. She separates from her body, is led to an Eden-like land, but wants to return to her home on earth. An angel obliges her and she returns just in time to prevent her grieving husband from committing a heinous crime.In “I Have Seen Both of the Worlds” a man who seemingly has died is given a choice between many marvelous hand crafted wooden doors that he can walk through to determine his fate. Surprisingly, he finds himself being tried by the Fifty Saturdays Committee and after the strange trial is able to return to life, happy.In “Fate” a criminal is justly punished, but far outside the halls of the country’s official justice system.

:The titles is of the first book  8 short stories
ISBN : 9781432750978 - Paperback

ISBN : 9781432752170 - Hardcover

ISBN 10 : 1432750976

   ??? ????? DID YOU KNOW 8

  shortstories

.Wish City

. Pride, Power, Nature

. Forgotten

. Fate

. Faith power

. I have seen both of the worlds

Marriage in space

. Salaried dogs

  

 

 

 

................................................................

ISBN : 9781432762636 -Paperbac

ISBN : 9781432768249 -Hardcover

ISBN 10 : 143276263X –Paperback

ISBN 10 : 1432768247 – Hardcover

  :The title is the second book  

  ??????? DiD YOU CAN 

 6one  short stories

 

. Belief

. The Intelligent White Wolf

. Doubt and certainty

. Miracle

. Incident  in  Research

. City Angel

.Remember  Me 

  ...........................................

 

 

 

In this remarkable collection, gifted storyteller Mohammad reza Aazami Bafrani sheds light on our core values, desires and fears. Here are six short stories that combine science fiction, historical fiction, fantasy and magic realism for a style that’s unique, addictive—and thought-provoking. In “Belief,” a talented athlete stands up to Hitler as she maintains her humanity and honors her love. In “The Intelligent White Wolf,” a particularly smart canine orchestrates an escape of animals from one of America’s national parks. “Doubt and Certainty” explores the limits of one man’s tolerance for war and violence as he decides to quit the military. “Miracle” seeks to understand the nature and use of technology as a man of science makes a major breakthrough: discovering the ability to shrink animals down to any size—even to make toys for his child. “Incident in Research” imagines a world in which people all over the world lose the ability to have daughters—provoking a crisis of epic proportions. And in “City Angel,” residents of New York wake up one morning to the sight of angels walking among them. Amid each of the author’s stories lurk some central questions: What does it all mean? How would you react? And what happens next? The magic of Bafrani’s work lies in its openness to interpretation—creating a puzzling, intriguing, and captivating collection you’ll want to read again and again.

..............................................................................................................................

 

But there is third book in 150 pages, only one stories in one  BOOK  

  A person with wisdom is always a powerful, useful gift to society. Wisdom can enhance and affect everything from interpersonal relationships to the way a government is run. Yet many people seek wisdom lifelong, and never find it. And many wise people are misunderstood or overlooked. In this thought-provoking collection of short stories, Aazami Bafrani explores what wisdom is, and how it can be used to educate and edify. Venturing into the realm of literary fantasy and science fiction, Bafrani introduces the reader to the robot ALEX, a device used to explore concepts of language, and how human imagination interacts with the rational. You will be intrigued and enchanted by this story and seven more, in this uniquely insightful collection of fiction from an uncommon mind

 

The title is name : wisdom

ISBN :10 1432778781

 ISBN 13 :9781432778781

.

 

Thank you for publisher and production team

    Outskirts Press, Inc.
10940 S. Parker Rd - 515
Parker, CO 80134
1-888-OP-BOOKS 
(1-888-672-6657

 ................................................................................................................................

Orders

 should ultimately guide your readers to this order  NAME Seller . Thank them for choosing to purchase your book. Once readers get to the purchase point, you need a seamless way to provide the books that your readers order

 

 

www.amazon.com

 www.ebay.com

www.bn.com

www.alibris.com

www.powells.com

www.abebooks.com

www.booksamillion.com

 + نوشته شده در  90/08/23ساعت 20  توسط اعظمی  | 

ترانه های فولکر خراسانی

 

 ترانه های  فلکلر خراسانی

اگر یار مرا دیدی به خلوت

بگو ای بی وفا ای بی مُروّت

غمم دادی و غمخواری نکردی

سر و کارت به فردای قیامت

 .........................................................................

د پوُشت بوم نمگذارُم قدم را

دگر باور ندارم قول زن را

که لعنت بر زن و بر قول زن باد

بیکدم میخوره سیصد قسم را

پوُشت : پشت   

نمگذارم : نمی گذارم

 بوم :بام

...............................................................

سر کوه بلندم ای خدایا

به چنگال پلنگم ای خدایا

به چنگال پلنگ تیر خورده

بدست یار ننگم ای خدایا

...................................................................

 

سیه چشمی که گندم پاک می کرد

مرا میدید و یاخن چاک می کرد

مرا میدید و اشکش جاله جاله

بدسمال کتانش پاک میکرد

یاخن : یقه

جاله جاله : ژاله ژاله ( تند تند )

 بدسمال :به دستمال

.......................................................

چرا امروز و فردا میکنی یار

چرا  غم در دیلم جا میکنی یار

اَتیش در خرمن عمرم گرفته

هنوز از دور تماشا میکنی یار

اتیش : آتش

دیلم :دلم

جمع آوری :محمد رضا اعظمی بافرانی

+ نوشته شده در  90/08/12ساعت 17  توسط اعظمی  | 

صفحه های سایت فروش کتاب

+ نوشته شده در  90/09/28ساعت 21  توسط اعظمی  | 

عناوین روزنامه ها و مجلات

Articles and interviews

There is the list of newspapers and magazines below that articles, the news about fabric and  composition of  double-hand woven carpets innovated by Mohammad Reza Aazami Bafrani have been published in Iran.

+ نوشته شده در  90/08/23ساعت 20  توسط اعظمی  | 

ترانه های فلکلر خراسانی

ترانه های خراسانی

شعر فلکلر از ابراهیم شکورزاده

شب مهتابِ مهتابُم نیامد

نشستُم تا سحر خوابُم نیامد

نشستُم تا سحر قلیو کشیدُم

که یار هر شُوم امشو نیامد

قلیو = قلیان

...............................................................................................

عزیزجان از تو دور افتاده یُم مو

کنار آب شور افتاده یُم مو

کنار آب شور و سایه ی بید

هنوز از نازنینُم دارُم اُمید 

.........................................................................................

نمک بر معدن فلفل مزن یار

سخن بر پیش هر جاهل مزن یار

اگر خواهی نصیب همدگر شیم

نوکل بر خدا کن دل مزن یار


 ............................................................................

قسم خوردی قسم کورت کُنه یار

قسم بیمار و رنجورت کُنه یار

قسم خوردی که مو امشو می آیُم

الهی زنده در گورت کُنه یار

 ...............................................................................

سرت گردُم که سر سر می کنی یار

مثال بره ور ور می کنی یار

مثال بره تازه رگاهی

دمادم یاد مادر می کنی یار

رگاهی = بره ایکه تازه از شیر گرفته اند و از مادر جدا کرده اند

 

 .......................................................................................

به مشهد رفته ای گیوه به پایت

به مشهد رفته ای جونُم فدایت

به مشهد رفته ای ورگرد سلامت

قلندر وار می گردم برایت

 .................................................................................

سر کوه ها نشینُم همچو فرهاد

بسازُم شانه ای از چوب شمشاد

بسازُم شانه ای پیشت فرستُم

کشی بر زلف هات مور کنی یاد

 .............................................................................

چرا ویلان و سرگردانی ای دل

همیشه مایل خوبانی ای دل

مرا بر خانه ی خوبان تو بسیار

که آخر در بلا می مانی ای دل

 .....................................................................................

خوشا روزی که با هم می نِشستِم

قلم در دست ور کاغذ می نِوشتِم

قلم بشکست و کاغذ در هوا شد

مگر خط جدایی می نِوِشتِم


گرد آورنده : محمدرضا اعظمی بافرانی+ نوشته شده در  90/07/15ساعت 17  توسط اعظمی  | 

ترانه های فولکر خراسانی

 

 ترانه های روستائی خراسانی 

شعر از ابراهیم شکورزاده

درخت بید بودُم کنج باغچه

تراشیدن موره با ضرب تیشه

تراشیدن موره قلیون بسازن

که آتیش بر سرُم باشه همیشه

 

 

الهی شهر تو آتیش بگیره

بغیرازسه نفر باقیش بمیره

یکی یارُم یکی قاصد یارُم

یکی گریه کُنه برحال زارُم

 

اگر دلبر ز مو دلگیر باشه

علاج رفتنش شبگیر باشه

به پابوس تو دلبر خواهُم آمد

اگر در گردنُم زنجیر باشه

 

خدایا عاشقُم عاشق ترُم کن

زلیلی و زمجنون بد ترُم کن

ز لیلی و زمجنون بدترُم مو

به پای عاشقی خاکسترُم کُن

 

سر خود را میان باغ کردُم

گل و بلبل به خود مشتاق کردُم

نه گل چیدم نه سیر باغ کردُم

دل خود تا قیامت داغ کردُم

 

تو در باغی و مو در پشت دیوار

تو سلطانی و مو در غم گرفتار

تمام خاک عالم گر بگردی

نبینی مثل مو یار وفادار


+ نوشته شده در  90/07/14ساعت 4  توسط اعظمی  |